Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Brev fra Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet

Fra; Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet

Til; Forsvarsdepartementet, Utenriks- og Forsvarskomiteen, Landsrådet for Heimevernet

Kopi til; Ref. distribusjonsliste

Vår dato; 13.04.2012

Nedleggelsen av Sjøheimevernet

Den 23. mars ble Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) fremlagt, med økte tildelinger til HV samt en opprettholdelse av Distriktstrukturen og HV Skolen. Dog er det et faktum at LTP forverrer situasjonen vedrørende Sjøheimevernet (SHV). Innsats- og Områdesjefene i SHV fremholder at LTP vil bety en nedleggelse av SHV. Konsekvensene er godt synliggjort i en kort film som kan sees på følgende link; www.shvif.org

Generalinspektøren for Heimevernet bekreftet på et møte med de tillitsvalgte den 29. mars, at LTP legger opp til at SHV kun skal benyttes til objektsikring og at det fremtidige SHV kun skal operere med mindre båter på henger.

Objektsikring er en viktig oppgave i dagens trusselbilde, som SHV kan bidra til på samme måte som i dag. Det som er tydelig er at SHV ikke er blitt vurdert opp mot de sjørelaterte oppgavene som SHV har løst siden opprettelsen i 1951. SHV sine primære oppgaver har vært og må forbli overvåkning og rapportering i territorialfarvannet, støtte til marien og kystvakten ifm suverenitetshevdelse samt å være et supplement til disse ved krise. SHV sine 2000 mann og nær 100 besetninger kan ikke erstattes av 5 fartøyer fra Indre Kystvakt eller Kystjegerkommandoen som noen tror. LTP vil således resultere i at kysten ligger åpen, uten kapasiteter til overvåking, rapportering og suverenitetshevdelse, når Marinen og KV disponeres til kritiske områder ved krise. Videre vil SHV heller ikke være i stand til å støtte det sivile samfunn i situasjoner som «Full City» eller storflommer grunnet den svekkede fartøysstrukturen som LTP legger opp, idet fremtidens SHV kun skal benytte gummibåter på henger.

Et fremtidig «SHV» med gummibåter på henger, kun til støtte for landheimevernet, vil innebære en kraftig svekkelse av beredskapen langs kysten. Svekkelsen av beredskapen blir enda tydeligere når Heimevernstabens egen utredning har konkludert med at det kun er 5 av 17 områder som har objekter verdt å sikre (Kategori 1).

Innsats- og Områdesjefene i SHV fremholder at konsekvensen av LTP vil være at de øvrige 12 områdene nedlegges, samt at SHV Innsatsstyrkene avvikles. Dette da I-Styrkekonseptet i SHV ikke har fokus på objektsikring og at elementene SHV I-Styrkene har i dag (Bording, Dykking, Flerbruksfartøy, Hurtigbåter) ikke er tenkt opprettholdt.

Videre tvang innføringen av Reineklassen frem en fjerning av eiendom, bygg- og anlegg (EBA) samt lokale kadrer i SHV. En øyeblikkelig utfasing av Reineklassen vil innebære en umiddelbar kritisk mangel på støtte og EBA i hele SHV og vil lamme styrkeproduksjonen fullstendig. Det må derfor gjenopprettes en effektiv Kadre- og EBA struktur i SHV til erstatning for Reineklassen, hvilket må være på plass før Reineklassen trekkes ut av strukturen.

Det er derfor all grunn til å stille spørsmål ved den svekkede beredskapen som dagens LTP vil medføre.

Samtlige Innsats- og Områdesjefer i SHV roper med dette et varsku og anbefaler således at Dagens sjørelaterte oppgaver videreføres med relevante fartøy, for å opprettholde den sivile og militære beredskapen langs kysten. Innsats- og Områdestrukturen i SHV opprettholdes i en selvstendig struktur. Operativ ledelse tillegges SHVKDO for å sikre én helhetlig kompetent ledelse under FOH, i stedet for den foreslåtte fragmenterte ledelsen under flere HV distrikter. Fire SHV-kadrer på hver I-Styrke opprettes og underlegges SHVKDO som også støtter SHV Områdene lokalt.

Signert 13. april 2012 av samtlige Innsats- og Områdesjefer i Sjøheimevernet

Brevet kan leses i sin helhet her…

Innhold i denne posten er hentet fra www.shvif.org