Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Brev fra Sjømilitære Samfund

Forsvarsminister Espen Barth Eide

Leder Stortingets Utenriks og forsvarskomité, Ine Marie E Søreide

Leder Landsrådet for Heimevernet, Gerd Kristiansen

 

Kopi: Sjef Forsvarets operative hovedkvarter

 

FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD -­ SJØHEIMEVERNETS LEDELSESSTRUKTUR

”Sjøheimevernets kommandostruktur anbefales avviklet. Operativ ledelse av Sjøheimevernets styrker vil ivaretas av de territorielle distriktsstabene, slik de gjør for Land-­ og Luftheimevernets styrker. Dette forenkler kommandolinjene, styrker Heimevernets interne operative samhandlingsevne og øker dermed den operative fleksibiliteten.”

Dette sitatet er ordrett gjengivelse av det som står om Sjøheimevernet i Forsvarssjefens fagmilitære råd. Sjømilitære Samfund ønsker at Norge skal ha et best mulig forsvar og sjøforsvar for å ivareta utfordringene på kysten. Vi mener forsvarssjefens forslag ikke legger opp til dette når det gjelder Sjøheimevernet. For selv om SHV er en heimevernstyrke, er det først og fremst i samarbeid med andre marinestyrker på kysten at det har sin funksjon. Den foreslåtte endringen medfører ingen økonomisk besparelse verken for drift eller personelloppsetning. Disse forhold blir da heller ikke brukt som argumentasjon fra Forsvarssjefens fagmilitære råd.

Sjøheimevernet har vært gjennom store endringer de senere år. Avsnittstrukturen er borte, få rekvirerte fartøyer er tilbake, hurtiggående småbåter og Reine-­klassen trenings og kommandofartøy er introdusert, samarbeid med land-­ og luftheimevernet er styrket, innsatsstyrker etablert, en fersk kommandoordning med 4 landsdelssentre er for få år siden erstattet av en kommandosjef. Sjøkommandørordningen er erstattet av et felles operativt nivå. SHV-­avdelingene trengte en tydelig sjef, og det har de fått med dagens ordning.

Sjømilitære Samfund mener derfor den ordning som vi nå har etablert med en SHV kommandosjef, må videreføres. SHV-­sjefen er operativt underlagt Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, og underlagt GIHV for styrkeproduksjon. De to funksjonene styrker hverandre gjensidig og lokaliseringen til Haakonsvern gjør samarbeidet med Sjøforsvaret smidig. Det fremgår dessverre også av forsvarssjefens forslag at styrkeproduksjonsansvaret også vil bli fratatt SHV-sjefen. Sjømilitære Samfund mener dette er uheldig, og at det vil gjøre Sjøheimevernets identitet mindre klar.

Sjøheimevernet har mange oppgaver. De fleste av disse løses i nært samspill med Sjøforsvarets styrker enten det gjelder kystovervåking, bording, meldetjeneste, fremskutte taktiske operasjoner eller annet. Ved en fjerning av SHV kommandosjefnivået vil kommandolinjene måtte gå gjennom distriktssjef før de når SHV, eventuelt rett fra FOH til SHV. Gitt distriktssjefens mange oppgaver på landsiden og ofte manglende kompetanse på sjøsiden, vil dette komplisere kommandolinjene. Samtidig vil en SHV kommandosjef som i dag være en viktig ressurs for operativ myndighet å nytte i en taktisk situasjon, – slik det har vist seg på øvelser i det siste.

Sjømilitære Samfund ser behovet for tett koordinering av alle HV styrker, spesielt i forbindelse med objektsikring, for eksempel av Mongstad, med land og sjøside. Men dette bør utvikles gjennom øvelser, sjøkompetanse i distriktsstabene, mulig samlokaliserte hovedkvarter, godt samband og forbindelsesoffiserer. Behovet for intern HV koordinering må ikke bli så styrende at andre oppgaver blir skadelidende.

Sjømilitære Samfund mener i lys av overnevnte kommentarer at operativ fleksibilitet blir svekket og at kommandolinjene blir mer komplisert med det forslaget som forsvarssjefen har fremmet. Endringen medfører ingen økonomisk gevinst. Forslaget vil også medføre at Sjøheimevernet som organisasjon får en mindre tydelig profil.

Vennlig hilsen,

Anders Lekven, President Sjømilitære Samfund

Brevet er publisert på SMS sine nettsider og kan lastes ned på  http://www.shvif.org/Sjomilitaert_Samfund-SHV.pdf